Agencja Boom zostaje oficjalnym i wyłącznym dystrybutorem na obszarze Europy Centralnej.